Σχολική γιορτή για την Ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου στο Λύκειο Αφάντου