Καθαρισμός Παραλίας | 17-10-2016

2016-11-03 16:44

Στο πλαίσιο της Εβδομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, που για το τρέχον σχολικό έτος ορίστηκε η εβδομάδα από 10 έως 14 Οκτωβρίου 2016, πραγματοποιήθηκε από το Γενικό Λύκειο Αφάντου καθαρισμός ανοιχτών χώρων της περιοχής και της παραλίας Αφάντου, σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Πεταλούδων Ρόδου και τη συνδρομή του Δημοτικής Ενότητας Αφάντου. Στόχος της συγκεκριμένης δράσης υπήρξε η ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών για το Περιβάλλον και η δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων για την ενασχόλησή τους με κρίσιμα περιβαλλοντικά προβλήματα. Στη δράση συμμετείχαν όλοι/ες οι μαθητές/τριες του σχολείου, οι οποίοι/ες θέλοντας να συμβάλουν ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος, συγκέντρωσαν 80 σακούλες απορριμμάτων και παράλληλα βοήθησαν στο ερευνητικό έργο του Κ.Π.Ε. Πεταλούδων Ρόδου με την καταγραφή του αριθμού και του είδους των υλικών που συγκεντρώθηκαν.