Διδάσκοντες Εκπαιδευτικοί και Διδακτικό Ωράριο 2018-2019

2018-02-11 21:03

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορούν οι γονείς/κηδεμόνες να ενημερωθούν για:

    (α) τους εκπαιδευτικούς και τα μαθήματα που αυτοί διδάσκουν στα παιδιά τους, 

    (β) τα ονόματα των υπεύθυνων εκπαιδευτικών για κάθε τμήμα και

    (γ) το διδακτικό ωράριο λειτουργίας του σχολείου μας καθώς και τα διαλείμματα:Διαβάστε περισσότερα: https://www.lykeio-afantou.net/news/didaskontes-ekpaideytikoi-kai-didaktiko-orario-2016-2017/

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορούν οι γονείς/κηδεμόνες να ενημερωθούν για:

    (α) τους εκπαιδευτικούς και τα μαθήματα που αυτοί διδάσκουν στα παιδιά τους, 

    (β) τα ονόματα των υπεύθυνων εκπαιδευτικών για κάθε τμήμα και

    (γ) το διδακτικό ωράριο λειτουργίας του σχολείου μας καθώς και τα διαλείμματα:Διαβάστε περισσότερα: https://www.lykeio-afantou.net/news/didaskontes-ekpaideytikoi-kai-didaktiko-orario-2016-2017/

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορούν οι γονείς/κηδεμόνες να ενημερωθούν για:

    (α) τους εκπαιδευτικούς και τα μαθήματα που αυτοί διδάσκουν στα παιδιά τους, 

    (β) τα ονόματα των υπεύθυνων εκπαιδευτικών για κάθε τμήμα και

    (γ) το διδακτικό ωράριο λειτουργίας του σχολείου μας καθώς και τα διαλείμματα: