ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ | 2012-13

2013-04-14 10:27

Την Τετάρτη 10 Απριλίου 2013, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γενικού Λυκείου Αφάντου, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των μαθητών του σχολείου σχετικά με θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού.

Συγκεκριμένα έγινε παρουσίαση των 17 τμημάτων και αντικειμένου σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου από την υπεύθυνη του Γραφείου Διασύνδεσης της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κ. Πατρίσια Οίκουτα – Μάζζα και παρουσίαση του Κέντρου Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π) από την υπεύθυνη του ΚΕ.ΣΥ.Π κ. Καραϊσαρλή Μαρία.

Την παρουσίαση ακολούθησε διάλογος μεταξύ των μαθητών και των ομιλητών, καθώς προέκυψαν ερωτήματα των μαθητών σχετικά με την εισαγωγή τους στα Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και με τις προοπτικές των επαγγελμάτων που τους ενδιαφέρουν.

Τέτοιου είδους ενέργειες πιστεύουμε ότι προάγουν το ρόλο του σχολείου σε ουσιαστικό φορέα αγωγής και κοινωνικοποίησης και συμβάλλουν στη σωστή επιλογή επαγγέλματος από την πλευρά των μαθητών ως απόρροια της σωστής ενημέρωσης και πληροφόρησή τους. Το Λύκειο με ανακοίνωσή του ευχαριστεί τους ανωτέρω φορείς για τη συνεργασία και τη συμβολή τους στην υλοποίηση της δράσης αυτής.