Απόκτηση Κωδικού για το Μηχανογραφικό

Το Γενικό Λύκειο Αφάντου ενημερώνει τους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017, ότι μπορούν να προσέρχονται στο σχολείο (καθημερινές 08:00 - 13:00) για να αποκτήσουν τον κωδικό ασφαλείας με τον οποίο θα συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο.  Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

- το δελτίο εξεταζομένου ή την αστυνομική τους ταυτότητα/διαβατήριο

- σε περίπτωση εξουσιοδοτημένου από τον υποψήφιο εκπροσώπου, θα κατατίθεται στο Λύκειο η πρωτότυπη εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή. 

Επίσης, κωδικό ασφαλείας μπορούν να αποκτήσουν και όσοι συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2015 και 2016 και επιθυμούν να διεκδικήσουν την είσοδό τους σε σχολές και τμήματα με το 10% των θέσεων.  Για την κατηγορία του 10% τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

- οι υποψήφιοι ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ετών 2015 ή 2016 με τα ημερήσια ΓΕΛ ή τα ημερήσια ΕΠΑΛ-Β΄ την αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο και την πρωτότυπη Βεβαίωση Πρόσβασης έτους 2015 ή 2016.

- οι υποψήφιοι με το ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ έτους 2016 με τα ημερήσια ΓΕΛ ή με τα ημερήσια ΕΠΑΛ την αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο και τη Βεβαίωση συμμετοχής έτους 2016.

- σε κάθε περίπτωση εξουσιοδοτημένου από τον υποψήφιο εκπροσώπου, θα κατατίθεται στο Λύκειο η πρωτότυπη εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

 Η προθεσμία που δίνει το Υπουργείο Παιδείας για την απόκτηση κωδικού ασφαλείας και την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου είναι από Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017 μέχρι και Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2017, όμως καλό θα ήταν οι υποψήφιοι/-ες να αποκτήσουν έγκαιρα κωδικό ασφαλείας και να μην το αφήσουν για τις τελευταίες ημέρες της προθεσμίας. 

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί για την απόκτηση κωδικών ασφαλείας ορίστηκαν οι: Χαρτερός Νικόλαος, Θαλαλαίος Δημήτριος και Πατσακιώτης Δαμιανός

Πανελλαδικές 2017 | Προγράμματα Εξετάσεων

Πανελλαδικές 2017 | Εξεταστέα Ύλη Πανελλαδικώς Εξεταζόμενων Μαθημάτων

Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2016 | (παλαιό και νέο σύστημα)Εξεταστέα Ύλη Πανελλαδικώς Εξεταζόμενων Μαθημάτων 2017

Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2016

Αιτήσεις από  Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου ως και την Δευτέρα 29  Φεβρουαρίου:

Εγκύκλιος υποβολής Αίτησης - Δήλωσης  υποψηφίων για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Ομάδα Β’ 2016 με το Παλαιό Σύστημα (και αίτησης για Ενδοσχολικό Απολυτήριο)

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ή ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΛ / ΠΑΛAΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ή ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΛ / ΠΑΛAΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ 2016

Εγκύκλιος υποβολής Αίτησης – Δήλωσης υποψηφίων για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ 2016 με το Νέο Σύστημα

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΛ / ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2016 | Η συμβολή του κάθε μαθήματος στο σύνολο των μορίων (ποσοστά και μέγιστες τιμές)

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2016 | Διδακτέα-Εξετάστεα Ύλη Πανελλαδικά Εξεταζόμενων Μαθημάτων

Συντελεστές Βαρύτητας Πανελλαδικώς Εξεταζόμενων Μαθημάτων

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2016 | Μαθήματα - Ομάδες Προσανατολισμού - Επιστημονικά Πεδία

Πρόγραμμα Σπουδών Γ' Τάξης