Εργασίες Μαθητών

2014-07-11 16:48
Μια εργασία στο μαθημα των αρχαίων των μαθητών της Α΄ Λυκείου με υπεύθυνη καθηγήτρια την Κα Διάκου Ελένη
2014-06-27 12:09
Μια εργασία της Οικονόμου Χαράς για τα  βιολογικά μακρομόρια στο μάθημα της Βιολογίας.
2014-06-27 12:00
Μια εργασία για το εσωτερικό του κυττάρου της μαθήτριας Μανέττα Κριστίνα στο μάθημα της βιολογίας.
2014-06-27 11:37
Εργασία που αναφέρεται στην μεγάλη εβδομάδα του Πάσχα
2014-06-27 10:04
Εργασία του μαθητή Καλαμαρά Νικολάου για τη γέννηση της υπεραγίας θεοτόκου
2014-05-12 15:39
Μια παρουσίαση για τον Γιώργο Σεφέρη
2014-05-09 18:45
Μια παρουσίαση για τον Γεώργιο Βιζυηνό