Επικοινωνήστε με μήνυμα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ταχυδρομική Διεύθυνση:         
Γενικό Λύκειο Αφάντου
Καποδιστρίου 1
85103, Αφάντου-Ρόδος
Τηλ:
Fax:
email:
22410 51988
22410 51193
mail@lyk-afant.dod.sch.gr