Ενημέρωση γονέων

2018-02-11 21:03
Στους παρακάτω συνδέσμους μπορούν οι γονείς/κηδεμόνες να ενημερωθούν για:     (α) τους εκπαιδευτικούς και τα μαθήματα που αυτοί διδάσκουν στα παιδιά τους,      (β) τα ονόματα των υπεύθυνων εκπαιδευτικών για κάθε τμήμα και     (γ) το διδακτικό...
2016-11-23 16:28
Ενημέρωση Γονέων-Κηδεμόνων | 13 Νοεμβρίου 2016
2016-10-02 15:01
Στους παρακάτω συνδέσμους μπορούν οι γονείς/κηδεμόνες να ενημερωθούν για:     (α) τους εκπαιδευτικούς και τα μαθήματα που αυτοί διδάσκουν στα παιδιά τους,      (β) τα ονόματα των υπεύθυνων εκπαιδευτικών για κάθε τμήμα και     (γ) το διδακτικό ωράριο...
2015-10-17 22:18
Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο και μεταφορτώστε το αρχείο word, για να δικαιολογήσετε ως γονέας/κηδεμόνας τις απουσίες του παιδιού σας. Έντυπο Δικαιολόγησης Απουσιών ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 1) Το έντυπο συμπληρωμένο πρέπει να προσκομίσει ο ίδιος ο γονέας/κηδεμόνας (και όχι ο/η μαθητής/-ρια) στο...
2015-10-07 19:38
Στους παρακάτω συνδέσμους μπορούν οι γονείς/κηδεμόνες να δουν τους εκπαιδευτικούς και τα μαθήματα που αυτοί διδάσκουν στα παιδιά τους: Διδάσκοντες Α' Τάξης Διδάσκοντες Β' Τάξης Διδάσκοντες Γ' Τάξης
2013-11-12 10:13
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ Β' ΚΑΙ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ