Το όραμά μας

Οι σχολικές κοινότητες να συνιστούν ένα γόνιμο εκπαιδευτικό περιβάλλον ακαδημαϊκού επιπέδου, όπου θα διαμορφώνονται  υγιείς προσωπικότητες, αυριανοί πολίτες  έτοιμοι για ενεργό δράση και κοινωνική προσφορά.

Ο ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ

Η αυθεντική απασχόληση των μαθητών σε ένα θετικό, υποστηρικτικό, επιμορφωτικό, αλλά και ασφαλές περιβάλλον, όπου θα καλλιεργούνται οι ηθικές αξίες, θα επιτυγχάνεται η ομαλή κοινωνικοποίηση, θα αναπτύσσεται η κριτική σκέψη και θα δίνεται σημασία στην πολιτική αγωγή.

ΟΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

Πιστεύουμε ότι τόσο για την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών μας στόχων, όσο και για την κάλυψη των αναγκών όλων των μαθητών χρειάζεται:

  • Να αξιοποιούμε δημιουργικά το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό και τα σύγχρονα μέσα τεχνολογίας εστιάζοντας όχι στη στείρα μετάδοση γνώσεων, αλλά στη βιωματική μάθηση.
  • Να επικεντρωνόμαστε στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών, δημιουργώντας συνθήκες γόνιμου διαλόγου και προβληματισμού.
  • Να εμπνέουμε στους μαθητές σεβασμό και αγάπη προς το περιβάλλον και να ενθαρρύνουμε την ιδέα της αξιοποίησης των φυσικών πόρων μέσα στα πλαίσια της καλλιέργειας περιβαλλοντικής συνείδησης.
  • Να αναδεικνύουμε αξίες και να ενισχύουμε τις ιδιαίτερες κλίσεις των μαθητών μας.
  • Να προωθούμε την ουσιαστική συνεργασία της σχολικής μονάδας όχι μόνο με την οικογένεια του κάθε μαθητή, αλλά και με την τοπική κοινωνία.
  • Να δείχνουμε πλήρη αφοσίωση στα εκπαιδευτικά μας καθήκοντα και να δεσμευόμαστε ως προς την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε. 

 

Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων ΓΕΛ Αφάντου


Γενικό Λύκειο Αφάντου

Καποδιστρίου 1, 85103 Αφάντου

Τηλέφωνο: 22410 51988, Fax: 22410 51193